PANIČNI POREMEĆAJ

Panični poremećaj može se pojaviti bilo kada u životu. Panični poremećaj je pojava ponovljenih napada panike, duboki emocionalni i kognitivni poremećaj, koji može ozbiljno da ošteti život pojedinca i život njegovih bližnjih. Uzroci paničnih napada mogu biti višestruki i moraju se pažljivo ispitati. Iako svi panični napadi imaju slične simptome, ipak se javljaju zbog jedinstvene […]

HEDONIZAM I EUDAMONIZAM: DVE VRSTE SRECE

Različite koncepcije, često kompleksne, ipak jasno ukazuju na dva različita, ali ipak donekle i povezana stanovišta: hedonizam (od grčke reči hedonismus = zadovoljstvo) i eudamonizam (od grčke reči eudamonism = blagostanje; ili eu=dobar, daimon=duh), dva stanovišta predložena još od strane Aristotela. Važno je razlikovati ove dve vrste blagostanja, zato što one potpuno različito utiču na ponašanje i […]